Bidin, K., Chappell, N.A. Sinun, W., and Dalimin, M.N. 1999. Struktur ruang dan masa (spatio-temporal structure) taburan curahan hujan kasar dan bersih kawasan hutan, Pusat Luar Lembah Danum, Sabah, Proceedings of the CFFPR conference 'Water: Forestry and Landuse Perspectives', Forestry Research Institute of Malaysia (FRIM), Kepong, 31 March to 1 April 1999.

 

Abstract

Aktiviti pembalakan secara terpilih, disusuli dengan proses regenarasi mengubah kadar dan bentuk penyejatan semula air hujan yang mececah kanopi merupakan unsur utama dalam imbangan pencegatan kawasan hutan (canopy-interception budget). Kesan ini selanjutnya bertanggungjawab untuck mengubah: (a) olakan setempat curahan hujan (iaitu sebahagian dari imbangan kerpasan terus), (b) kelengasan tanih, dan (c) keadaan aliran/banjir sungai. Dengan menggunakan data dari rangkaian-rangkaian tolok hujan yang pada kebiasaannya dipasang dalam keadaan 'jarang/sedikit' bagi sesuata kawasan tadahan berhutan, struktur ruang dan masa bagi kerpasan kasar dan bersih sememangnya sudah komplek boleh menyebabkan angaran keatas banjir atau model imbangan air menjadi jauh meleset. Oleh itu dalam kajian ini, rangkaian yang 'banyak' melibatkan 500 tolok hujan telah dipasang dalam kawasan hutan seluas 10 km2, meliputi hutan hujan yang terdiri dari mozek-mozek hutan asli dan beberapa kategori kanopi yang sedang melalui proses pemuliharaan selepas gangguan pembalakan. Variasi kerpasan kasar dan bersih yang amat ketara bagi kedua-dua kawasan terbuka dan berhutan melibatkan struktur ruang dan masa adalah dibincangkan.


to return to my publications page

To send me a mail message: n.chappell@lancaster.ac.uk.

Copyright Dr. Nick Chappell, Lancaster Univsersity 2000. ALL RIGHTS RESERVED.